Beperking en versterking van de relatie tussen intern en extern toezicht

Zolang er geen sprake is van dreigende misstanden binnen een semipublieke organisatie, dienen interne en externe toezichthouders terughoudend te zijn met direct onderling contact. Op regio- of sectorniveau valt er echter veel winst te behalen door wederzijdse leerprocessen tussen interne en externe toezichthouders. Dat stelt de WRR in de Policy Brief Van incident naar preventie. Beperking en versterking van de relatie tussen intern en extern toezicht.

Deze policy brief bouwt voort op de WRR-rapporten Toezien op publieke belangen en Van tweeluik naar driehoeken en op verschillende presentaties en discussiebijeenkomsten die naar aanleiding daarvan gehouden zijn over de relatie tussen intern en extern toezicht. De brief is geschreven door staflid Meike Bokhorst met medewerking van de raadsleden Mark Bovens, André Knottnerus en Arnoud Boot en in afstemming met de raad en staf van de WRR.