De staat van toezicht. Sector- en themastudies - 27

Pieter Welp, Meike Bokhorst, Krispijn Faddegon, Peter de Goede, Esther IJskes & André Knottnerus (red.)

Toezichthouders van de Rijksoverheid (inspecties, marktautoriteiten) doen hun werk in een spanningsveld van hoge, soms tegenstrijdige verwachtingen van burgers, bedrijven, instellingen, bestuur en politiek. Ze moeten zorg dragen voor veiligheid en kwaliteit, en tegelijkertijd zo min mogelijk lasten en kosten veroorzaken. Dit spanningsveld staat centraal in De staat van toezicht (WRR-Verkenningen nr. 27, 2013).

Vergroot afbeelding Cover V27 De staat van toezicht 250x375
Beeld: © WRR

Dezelfde vraagstukken

Toezichthouders worstelen vaak met dezelfde vraagstukken, zoals de mediamaatschappij, krimpende budgetten, fusies en taakstellingen, Europese regelgeving. De onafhankelijkheid van de toezichthouder ten opzichte van het beleid en het veld is een belangrijke voorwaarde voor goed toezicht. Het daadwerkelijk oplossen van maatschappelijke problemen is in de meeste sectoren uiteindelijk aan de bedrijven, instellingen, professionals en burgers zelf, zo blijkt uit deze WRR-Verkenning.

Sector- en themastudies

De verkenning bevat een groot aantal sectorstudies over het functioneren van het toezicht op onder andere de gezondheidszorg, het hoger onderwijs, de mededinging en de financiële sector. Daarnaast worden thema's belicht waar veel toezichthouders tegenaan lopen, zoals de (sociale) media en nieuwe vormen van besturen in het publieke domein. Gezaghebbende auteurs uit wetenschap en praktijk hebben de studies op verzoek van de WRR uitgevoerd.

De studies uit deze verkenning zijn belangrijke bouwstenen voor het WRR-rapport Toezien op publieke belangen (Rapporten nr. 89, 2013).