Vertaling veiligheidsrapport gepubliceerd in Springerserie

“Een doeltreffend Nederlands veiligheidsbeleid moet beantwoorden aan de internationale vervlechting van onze samenleving”, stelt de WRR in het rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen. De WRR en Uitgever Springer hebben deze publicatie nu in het Engels vertaald en beschikbaar gesteld voor het internationale publiek. Security in an Interconnected World. A Strategic Vision for Defence Policy is de derde titel die wordt uitgebracht in de serie Research for Policy.

In mei 2017 bracht de WRR het rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen uit, waarin de WRR stelt dat binnenlandse en buitenlandse (veiligheids)politiek meer met elkaar moeten samenhangen en elkaar versterken om Nederland strategisch te laten bijdragen in Noord-Atlantische en Europese samenwerkingsverbanden.

Vormgeven van de krijgsmacht

De WRR adviseerde om de toekomst van de krijgsmacht vorm te geven vanuit een geïntegreerde veiligheidsstrategie die de interne en externe veiligheid omvat. Dit vraagt naast een strategisch defensiebeleid ook versterking van buitenlandbeleid en van ontwikkelingssamenwerking.

National-, Human-, en Flowsecurity

Drie begrippen moeten centraal staan in het veiligheidsbeleid om de hernieuwde focus voor defensiebeleid en de krijgsmacht in het bijzonder aan te brengen. In de eerste plaats national security: de veiligheid van het land als geheel. In de tweede plaats de flow security. Voedsel, grondstoffen en andere goederen maar ook diensten moeten via verbindingsroutes ongestoord kunnen aankomen, of worden geëxporteerd; hetzelfde geldt voor essentieel dataverkeer, dat zowel fysiek als elektronisch kan worden verstoord. In de derde plaats human security. Deze omvat niet alleen iemands persoonlijke situatie, maar ook de mate waarin mensen vertrouwen kunnen stellen in voor hen vitale overheidsdiensten en maatschappelijke omstandigheden.

Springerserie: Research for Policy

In deze serie publiceren we internationaal relevante onderzoeken van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Veel maatschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op de Nederlandse beleidsvorming, zijn ook een uitdaging voor andere westerse landen of internationale instanties. Door deze studies te publiceren in de internationale open access wetenschapreeks hopen we dat de analyses en inzichten kunnen bijdragen aan het beleidsdebat in andere landen.

De nieuwe publicatie Security in an Interconnected World. A Strategic Vision for Defence Policy is gratis verkrijgbaar op de website van Springer of tegen betaling te bestellen in luxe hardcover.