Presentatie rapport over veiligheid

Op woensdag 10 mei jl. presenteerde de WRR zijn nieuwe rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen: een strategische visie op het defensiebeleid. Het rapport is aangeboden aan minister-president Rutte en minister Hennis-Plasschaert van Defensie.

Vergroot afbeelding Decoratieve afbeelding van de overhandiging van WRR-rapport 98: Veiligheid in een wereld van verdindingen door Radslid Ernst Hirsch Ballin aan de minister-president en de minister van Defensie
Beeld: ©WRR / Martijn Beekman
Overhandiging van WRR-rapport 98: Veiligheid in een wereld van verdindingen aan de minister-president en de minister van Defensie

Samenwerkingsverbanden

De veiligheidssituatie van Nederland is niet alleen verslechterd, maar ook veranderd. Denk bijvoorbeeld aan aanvoerlijnen van grondstoffen en cybersecurity. Deze ontwikkeling vraagt om een andere inrichting van het Nederland veiligheidsbeleid. Het gaat hierbij niet alleen om defensie, maar ook om de veiligheid van ontwikkeling en civielrechtelijke samenwerking. Binnenlandse en buitenlandse (veiligheids)politiek moeten meer met elkaar samenhangen en elkaar versterken.  

Krijgsmacht

Voor Nederland is het van groot belang te blijven investeren in het versterken van de internationale rechtsorde en in voorwaarden en omstandigheden waaronder landen zich sociaaleconomisch, rechtsstatelijk en politiek kunnen ontwikkelen. De laatste jaren is er een groeiend aantal voornemens om extra investeringen in de krijgsmacht te doen. De noodzaak van extra budgettaire ruimte wordt veelvuldig onderstreept, maar problematisch is dat de toezeggingen vooralsnog vooral inspanningen betreffen.

Forumgesprek

Voorafgaand aan de aanbieding van het rapport spraken WRR-staflid Huub Dijstelbloem, Rob de Wijk (HCSS), Isabelle Duyvesteyn (Universiteit Leiden), Eduard Nazarski (Amnesty International) en Monika Sie Dhian Ho (Clingendael) o.l.v. Frans Brom (voorzitter WRR) over het rapport en de aanbevelingen. Zij gaven ieder een korte reactie op het rapport en welke vervolgstappen er gemaakt zouden moeten worden.