Migratie en diversiteit

Er komen steeds meer migranten met een verschillende achtergrond in Nederland wonen. Zo komen zij uit alle delen van de wereld en loopt hun opleidingsniveau uiteen. De WRR wil bijdragen aan een efficiënter beleid van de overheid voor migratiediversiteit. Daarom onderzoekt de WRR welke kansen en knelpunten de toegenomen diversiteit onder migranten met zich meebrengt voor de samenleving.