Lecture 2019: Emotions in Politics & Policy

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) organiseerde op 24 januari jongstleden de Lecture met het thema Emotions in Politics & Policy met keynote speaker Ute Frevert. De Lecture vond ditmaal plaats in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

Teksten van de lezingen en video's

De teksten van de lezingen van Ute Frevert en Kajsa Ollongren staan onderaan in dit bericht. Bekijk ook  de registratie van de sprekers op ons YouTube kanaal:

Na het openingswoord van Corien Prins was de eerste bijdrage van Marc Josten (hoofdredacteur Medialogica). Josten besprak in zijn lezing ‘Grief, Fear and Anger Management in the age of Medialogic' de zaak over een zoektocht naar 2 vermiste broers. Hij ging tijdens zijn lezing in op de rol en de verschillende belangen van de betrokken partijen zoals de media, politiek en burgers.

Keynote speaker Ute Frevert

Ute Frevert, mede-directeur van het Max Planck Institute for Human Development, besprak tijdens haar lezing Emotional Politics de rol van emoties in de democratische politiek. Frevert besprak hoe emoties in de politiek zich hebben ontwikkeld in Europa sinds het einde van de achttiende eeuw. Vervolgens ging ze in op de rol van emoties vanuit het perspectief van zowel politici als burgers. Daar kwamen hedendaagse zaken aan bod die nauw verbonden zijn met de triomf van de neoliberale politiek sinds de jaren tachtig. Maar ook met de opkomst van het rechtse en linkse populisme in recentere jaren. Frevert eindigde met een pleidooi dat wij nu een verschuiving kunnen waarnemen van de emotionalisering van de politiek naar de ’politisering van emoties.’ “Emoties mogen niet worden ontweken, omdat ze cruciaal zijn voor een levendige democratie. Echter mogen ze de politieke communicatie niet domineren en ook niet centraal staan” aldus Frevert.  

Reflectie Kajsa Ollongren

Kajsa Ollongren, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, reflecteerde op de lezing van Frevert en sprak over het goede en motiverende van emotie in de politiek. En maakte een pleidooi dat politici meer over hun dromen moeten spreken en hun visie op een goed leven.

Ten slotte verraste sopraan Francis van Broekhuizen de aanwezigen met een prachtig muzikaal slotakkoord. Zij bracht drie aria’s ten gehore. Yvonne Zonderop was dagvoorzitter en bracht de diverse bijdragen samen.

Jaarlijkse lezing

De lecture is een jaarlijks initiatief van de WRR, waarin internationaal gerenommeerde wetenschappers uitgenodigd zijn om hun standpunten over een actueel onderwerp te presenteren op het vlak van wetenschap en beleid.