Lecture 2017 'Open Society: Its Old Enemies and its New Friends'

Open samenlevingen kunnen alleen bestaan in een levendige democratie die het debat en de mogelijkheid tot kritiek garandeert. De pijlers van een open samenleving: vrije media, vrij toegankelijke publieke sfeer, academische vrijheid en de rechtstaat, zijn hierbij cruciaal. Een open samenleving geeft de ruimte voor debat en het uitwisselen van kritiek en conflicterende meningen. Op welke manier dragen de vier pijlers hieraan bij? En welke rol hebben zij in het ontwikkelen van nieuwe instrumenten om de uitwisseling van ideeën te bevorderen? Deze vragen kwamen aan de orde bij de WRR-Lecture 2017 Open Society: Its Old Enemies and its New Friends, gehouden op donderdag 23 november jongstleden in Den Haag.

Vergroot afbeelding Michael Ignatieff
Beeld: ©WRR / Martijn Beekman

Open samenlevingen hebben mondige, participerende burgers en sterke instituties nodig om te voorkomen dat zij hun open karakter verliezen, aldus keynote speaker Michael Ignatieff.

Paneldiscussie

Na de lezing van Michael Ignatieff, droeg Haroon Sheikh een column voor over het thema van de Lecture. In de daaropvolgende discussie onder leiding van Lydia Vlagsma, student International Relations aan de Radboud Universiteit Nijmegen, spraken vertegenwoordigers van de verschillende pijlers van de open samenleving over de rol die ze hebben in het ontwikkelen van nieuwe instrumenten om de uitwisseling van ideeën te bewaken en bevorderen. V.l.n.r.: Corien Prins (voorzitter WRR en hoogleraar Recht en Informatisering), Marcia Luyten (publicist en presentator) en Lilian Gonçalves-Ho Kang You (jurist en mensenrechtenactivist) en Michael Ignatieff (rector magnificus en voorzitter van de Centrale Europese Univesiteit). Ten slotte reflecteerde WRR-lid Ernst Hirsch Ballin kort op de thematiek en de paneldiscussie.