Lecture 2015 Europe in Crisis: Looking Ahead from a Historical Perspective

Hoe kunnen we de huidige ontwikkelingen in Europa duiden vanuit een historisch perspectief? Die vraag stond centraal tijdens de WRR-Lecture 2015 op donderdag 3 december jongstleden in Den Haag, uitgesproken door professor Mark Mazower van de Columbia University (New York).

Vergroot afbeelding De lezing van Mark Mazower
Fotograaf: Martijn Beekman

Hoewel een crisis vaak onopgeloste langetermijnkwesties blootlegt, reikt crisismanagement zelden verder dan de korte termijn. Een historisch perspectief kan beleidsmakers helpen om langere lijnen naar de toekomst te trekken.

Europees perspectief

In de lecture Europe in Crisis: Looking Ahead from a Historical Perspective analyseerde Mark Mazower hoe de Europese gedachte in de loop der tijd is veranderd en wat dat betekent heeft voor de actuele ontwikkelingen op het gebied van internationale veiligheid.

Wat moeten en kunnen nationale staten doen, en welke invloed heeft het nieuwe denken over grenzen en grondgebied daarop? En wat zijn de gevolgen van de veranderende trans-Atlantische samenwerking? Mazower legde een verbinding tussen de ontwikkelingen op het gebied van de internationale veiligheid, het internationale economisch bestuur en de invloed van de financiële instituties. De EU is niet gemaakt voor crisismanagement, stelde Mazower voor de volle zaal in het Theater Diligentia.

Nederlands perspectief

Voor welke vraagstukken worden nationale en Europese overheden gesteld? Onder de titel Europe's Bulwark. The Kingdom of the Netherlands and world politics, 1815/2015, reageerde professor Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht) vanuit het Nederlandse perspectief op het werk van Mazower. Daarbij baseerde ze zich op haar eigen onderzoek ‘Securing Europe, fighting its enemies’ (bekijk ook haar blog Seeing Security).

WRR-lid Ernst Hirsch Ballin (Tilburg University/Universiteit van Amsterdam) verzorgde de slotbeschouwing. Hierin blikte hij vooruit op het EU-voorzitterschap van Nederland en de uitdagingen waar de regering voor staat.