Infrastructuren

Infrastructuur is van essentieel belang voor de samenleving. Infrastructuur beschermt Nederland tegen overstromingen en is bepalend voor veel van onze karakteristieke landschappen. Infrastructuur voorziet ons van energie, drinkwater en een hygiënische verwijdering van afval en afvalwater. Infrastructuur maakt communicatie en mobiliteit mogelijk. Infrastructuur draagt op allerlei manieren bij aan economische verbindingen, aan ecologische verbanden en aan de sociale en culturele samenhang in de Nederlandse samenleving.

Sociale waarde

De verzameling van onderling afhankelijke netwerksystemen die we ‘infrastructuur’ noemen, is als fabric of society; het weefsel dat ons met anderen verbindt in al onze sociale en economische activiteiten. Het belang daarvan reikt veel verder dan de primaire functionaliteit van een elektriciteitskabel, een spoorlijn of een zendmast. Het gaat om de systemen die ons in staat stellen in de samenleving te participeren en zo economische en maatschappelijke waarde te creëren. Rekening houden met die brede maatschappelijke waarde vraagt veel van de besluitvorming over infrastructuur. Vooral de sociale waarde van infrastructuur staat niet vanzelfsprekend op het netvlies van infrastructuurbeleidsmakers.
 

Systematische bespreking

Maar juist nu steeds meer infrastructuurvoorzieningen gedecentraliseerd en gedigitaliseerd worden, groeit het besef dat infrastructurele ontwikkelingen niet neutraal zijn ten opzichte van sociale waarden.  En daarmee groeit ook de noodzaak om de sociale inclusiviteit en sociale rechtvaardigheid van essentiële voorzieningen te bewaken, en ongelijkheid te voorkomen tussen stad en platteland, arm en rijk, jong en oud, digibeet en digitaalvaardig

Deze wens om in de besluitvorming rond infrastructuur meer rekening te houden met sociale waarden is niet nieuw. Maar tot nu toe heeft dat nog niet geleid tot een systematische bespreking van die waarden in de verschillende fase van de besluitvorming.

Conferentie

De WRR zal op 04 juni 2018 een conferentie organiseren rond de vraag welke kansen hiervoor geboden worden door een theory of justice benadering van infrastructuren en de integratieve ruimtelijke planning in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Daarnaast nodigt de WRR een aantal auteurs uit om verschillende aspecten van de maatschappelijke waarde van infrastructuur te belichten. Hun bijdragen worden na de conferentie gepubliceerd.

Mocht u hierover op de hoogte willen blijven of graag deze conferentie willen bijwonen?
Laat dit weten middels een mail te sturen naar registratie@wrr.nl