Verslag expertmeeting Rol nationale investeringsbank voor groene ambities

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) organiseerde op dinsdagmiddag 11 oktober 2016 een rondetafelbijeenkomst om te inventariseren hoe de investeringen die nodig zijn gefinancierd kunnen worden en hoe een nationale investeringsbank daar een rol in kan spelen. Er waren circa 30 genodigden, vanuit overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Er is gesproken onder Chatham House Rule, wat betekent dat in het verslag geen verwijzing wordt gemaakt naar namen of achtergronden van de sprekers.