Geld en Schuld in een internationale context

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de internationale uitgeverij Springer hebben het rapport Money and Debt: The Public Role of Banks gepubliceerd. Dit rapport legt uit hoe geldcreatie werkt en biedt een grondige maar zeer toegankelijke analyse van de werking van ons huidige financieel-monetaire systeem. Hoewel het onderzoek is gericht op de situatie in Nederland, bevat het inzichten die van belang kunnen zijn voor beleidsmakers en onderzoekers in andere (EU-)landen en op EU-niveau.

Money and Debt is een vertaling van het rapport Geld en Schuld (2019) dat is geschreven naar aanleiding van een formeel verzoek van de Nederlandse overheid om de voor- en nadelen van alternatieve geldsystemen te onderzoeken. Dit verzoek is gedaan nadat een burgerinitiatief (Ons Geld) met succes had opgeroepen tot een publiek debat over monetaire hervorming. Het rapport bevat verschillende beleidsaanbevelingen om de buitensporige groei van schulden en de publieke dimensie van banken aan te pakken.

De impact van het rapport op het Nederlandse debat

Dit rapport heeft een bijdrage geleverd aan het Nederlandse debat over hervormingen in de bancaire sector.  En heeft bijvoorbeeld geleid tot onderzoek naar digitale valuta van de centrale bank door De Nederlandsche Bank (DNB) en door het parlement. In haar formele reactie aan het parlement erkende de regering het belang van het rapport en de analyse ervan en verwelkomde veel van de aanbevelingen. Daarnaast hebben Kamerleden van zowel de Tweede als de Eerste Kamer het rapport besproken met de opstellers, het burgerinitiatief en andere belanghebbenden uit de financiële sector.

Springerserie: Research for Policy

In deze serie publiceren we internationaal relevante onderzoeken van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Veel maatschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op de Nederlandse beleidsvorming, zijn ook een uitdaging voor andere westerse landen of internationale instanties. Door dit onderzoek te publiceren in de internationale open access wetenschapreeks hopen we dat de analyses en inzichten kunnen bijdragen aan het beleidsdebat in andere landen.


De nieuwe publicatie Money and Debt: The Public Role of Banks is gratis verkrijgbaar op de website van Springer of tegen betaling te bestellen in luxe hardcover. De samenvatting Money and Debt: The Public Role of Banks is hier gratis te downloaden.