Kabinetsreactie op WRR-rapport

Dinsdag 11 juni  is de kabinetsreactie op Geld en Schuld: De publieke rol van de banken verschenen. Het kabinet ziet een toenemende interesse voor het functioneren van het geldstelsel en het bredere-monetair-financieel systeem. Het onderschrijft de conclusie dat ondanks de stappen die sinds de crisis zijn gezet, er verdere maatregelen nodig zijn om de dienstbaarheid van de financiële sector aan de samenleving te vergroten. Dezelfde week stond het WRR-advies ook centraal bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Vergroot afbeelding Minister Hoekstra geeft toelichting op de kabinetsreactie
Minister Hoekstra geeft toelichting op de kabinetsreactie

Risico's van hoge private schulden

Tijdens het rondetafelgesprek werd er stilgestaan bij de hoogte van de private schulden in Nederland, het belang van diversiteit in de financiële sector en de optie van een publieke betaalinfrastructuur of een publieke betaalbank. Raadslid Casper de Vries benadrukte de risico’s van hoge private schulden. Ook wanneer er bezittingen tegenover schulden staan en de terugbetalingsmoraal hoog is, vormen hoge schulden op macro-economisch niveau een probleem. Zij leiden tot een grotere kans op een crisis, een langer herstel na een crisis en onevenwichtige economische groei.

Meer variatie en concurentie in de bankensector

Ook werd er tijdens het gesprek uitgebreid gesproken over diversiteit en de rol die een publiek verankerde optie voor betalen en sparen hierbij zou kunnen spelen. Ondanks de initiatieven die op het gebied zijn genomen, is de concentratie in de bankensector hoger dan voor de crisis. Serieuzere stappen zijn dus nodig. De Europese discussie over de bankenunie is een belangrijk moment om aandacht voor de noodzaak van diversiteit te vragen.  

Nieuwsgierig naar de kabinetsreactie op WRR-rapport ‘Geld en Schuld De publieke rol van de banken’ of naar het rondetafelgesprek? 

Het rondetafelgesprek is terug te zien bij Debat gemist 
De onderliggende stukken zijn terug te lezen op Debat geweest
De  kabinetsreactie staat gepubliceerd op Rijksoverheid.nl