Europese financiële regulering voor en na de crisis

Dit paper is geschreven in het kader van het WRR-project Financialisering. In dit project onderzoekt de WRR de verwevenheid en interacties tussen de financiële sector en de Nederlandse economie en samenleving.

In Working Paper nr. 15: Europese financiële regulering voor en na de crisis gaat WRR-staflid Bart Stellinga MA MSc in op de vraag in hoeverre de Europese beleidshervormingen sinds de crisis een substantiële verschuiving vormen ten opzichte van het pre-crisis-beleid.

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.