Europese variaties in internationale Springerserie

Onder de titel European Variations as a Key to Cooperation hebben de WRR en Springer de tweede publicatie uitgebracht in de serie Research voor Policy. Het WRR-rapport over de toekomst van Europa is vertaald en gratis beschikbaar op de website van de Springer.

Variatie in Europese Samenwerking

In zijn rapport Europese variaties pleit de WRR ervoor dat de Europese Unie meer ruimte zal moeten bieden voor variatie om bijna dertig, onderling zeer verschillende Europese staten en hun burgers, te kunnen blijven verenigen. De Unie moet helpen te voorzien in behoeften van haar burgers aan veiligheid, stabiliteit, welvaart en sociale bescherming, maar dat hoeft niet altijd en overal op dezelfde manier. Variatie biedt mogelijkheden om onderwerpen die Europese samenwerking vereisen, zo aan te pakken dat nationale democratieën hun eigen rol kunnen blijven spelen.

Volgende titel: veiligheidsrapport

De volgende titel die verschijnt in de Research for Policy serie is rapport 98 Security in an interconnected world. A strategic vision for defence policy. Over de toekomst van defensiebeleid gericht op de internationale veiligheid en de geopolitieke positie van Europa in een veranderende wereldorde.