Vertaling Europa Rapport trekt veel aandacht in Brussel

Je kunt van een Unie met bijna 30 leden niet verwachten dat iedereen op dezelfde manier denkt. Hoe kan de Europese Unie dan toch tegemoet komen aan de behoefte van haar burgers?  Ruim 120 toehoorders luisterden op 12 maart naar Ernst Hirsch Ballin, Mathieu Segers en Huub Dijstelbloem die pleitten voor meer variatie binnen de Europese Unie.

Vergroot afbeelding
Journalisten, medewerkers van de ambassade en van Europese instituties luisteren aandachtig naar Ernst Hirsch Ballin

Toekomst van Europa

Aanleiding was het verschijnen van de Engelse vertaling van het WRR-rapport Variation in the European Union. Het WRR-rapport over de toekomst van Europa. De boekpresentatie in Brussel viel toevallig op de dag dat de kranten bol stonden van de zoveelste Brexit-stemming in het Britse Lagerhuis. In de zaal ’s middags waren onder andere medewerkers van de Europese commissie, de Europese Raad, medewerkers van de ambassade en journalisten.

Behoeften van haar burgers

De WRR-delegatie gaf een toelichting: de Europese Unie moet helpen te voorzien in behoeften van haar burgers aan veiligheid, stabiliteit, welvaart en sociale bescherming, maar dat hoeft niet altijd en overal op dezelfde manier. Variatie biedt mogelijkheden om onderwerpen die Europese samenwerking vereisen, zo aan te pakken dat nationale democratieën hun eigen rol kunnen blijven spelen. Hiermee wil de WRR de discussie over de toekomst van de Europese Unie bevrijden van de drang om eenvormige toekomstbeelden te omhelzen.

Variatie bevrijdend

Na de toelichting was er ruime gelegenheid voor een gesprek met de zaal. De specialisten in de zaal vonden het idee van variatie bevrijdend. Maar er waren ook vragen om verdere duiding. Hoe zou die  variatie eruit kunnen zien bij de vluchtelingencrisis? Wat betekent variatie voor besluitvormingsprocedures? Kan de Unie effectief optreden op de Chinese expansiedrift?  In het aansluitende achtergrondgesprek met de journalisten vertelden de auteurs van het rapport Ballin, Dijstelbloem en Segers over de totstandkoming van het Rapport en hoe het denken in termen van variatie verschil kan maken in actuele vraagstukken.

Vergroot afbeelding
De auteurs beantwoorden vragen voor verdere duiding. Op het podium vlnr Dijstelbloem, Segers en Hirsch Ballin

Krachtenveldanalyse

Op uitnodiging van de Nederlandse ambassadeur Maryem van den Heuvel werd de dag afgesloten met een werkdiner op de Nederlandse ambassade in Brussel. Diverse Nederlandse vertegenwoordigers bij de Eurogroep, de Europese Commissie, het Kabinet Timmermans en de Permante Vertegenwoordiging gaven een krachtenveldanalyse. Vanuit het idee van variatie werden de verschillende dossiers en de mogelijkheden voor Nederland verder verkend.