Doenvermogentoets

In het rapport Weten is nog geen doen beveelt de WRR aan om bij voorgenomen beleid en regelgeving vooraf te toetsen of de regeling ‘doenlijk’ is voor burgers. In uitvoeringstoetsen moet niet alleen het perspectief van uitvoeringsorganisaties worden betrokken, maar ook het perspectief van de burgers. Zij moeten de wet niet alleen kennen maar ook 'kunnen'. Hiervoor is de Doenvermogentoets ontworpen. De kernvraag van deze toets luidt: gaat de regeling uit van realistische assumpties over de mentale belastbaarheid van burgers?

De doenvermogentoets stelt zowel procesmatige als inhoudelijke vragen die kunnen helpen bij het beoordelen van voorgenomen wet- en regelgeving op de juiste voorbereiding.

https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2020/09/15/doenvermogen

Van toets naar tools

Doenvermogen: van toets naar tools helpt beleidsmakers en wetgevingsjuristen om meer aandacht te besteden aan de ‘doenlijkheid’ van beleid en regelgeving. De publicatie is geïnspireerd op twee expertsessies die de WRR samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseerde.

https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2020/09/15/doenvermogen