Doenvermogen in de praktijk

Van toets naar tools

Doenvermogen: van toets naar tools helpt beleidsmakers en wetgevingsjuristen om meer aandacht te besteden aan de ‘doenlijkheid’ van beleid en regelgeving. De publicatie is geïnspireerd op twee expertsessies die de WRR samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseerde.

https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2020/09/15/doenvermogen

UWV ontwikkelt doenvermogentoets

Het WRR-rapport Weten is nog geen doen was voor UWV aanleiding om een eigen doenvermogentoets te ontwikkelen. Doenvermogen is ook een belangrijk thema in de UWV Kennisagenda. UWV wil in zijn dienstverlening meer rekening houden met het doenvermogen van burgers. De doenvermogentoets helpt om de processen en daarmee ook de dienstverlening van UWV mensgerichter in te richten. Lees ook het interview op Binnenlandsbestuur.nl. Meer informatie:

Aandacht voor doenvermogen bij alternatieven toeslagenstelsel

Het huidige toeslagenstelsel kent grote nadelen die vanuit het burgerperspectief niet acceptabel zijn en tot schrijnende situaties in de samenleving leiden. Gesteund door de motie Bruins en Van Weyenberg heeft het kabinet de opdracht gegeven om richting de formatie van 2021 alternatieven voor het toeslagenstelsel uit te werken. Hiervoor heeft het ministerie van Financiën laten verkennen in hoeverre alternatieve maatregelen doenlijk zijn voor burgers. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/14/bijlage-2-rapportage-toeslagen-en-doenvermogen

Doenvermogen als onderdeel van de wetgevingspraktijk

Het is nog niet makkelijk om het doenvermogen tot een vast onderdeel van de wetgevingspraktijk te maken. Mark Bovens ging in gesprek met voormalig regeringscommissaris Michiel Scheltema. Zij komen tot een aantal concrete tips. Lees meer in Academie Actueel, de nieuwsbrief van wetgevingsjuristen.

Doenvermogen van de overheid

Raadslid Mark Bovens verzorgde in 2020 de Scheltema-lezing van de Vereniging voor Bestuursrecht over het doenvermogen van de overheid.

https://www.wrr.nl/publicaties/videos/2020/11/02/scheltema-lezing-mark-bovens-het-doenvermogen-van-de-overheid