Cultuur herwaarderen, ook in Vlaanderen?

Op 27 oktober presenteert de WRR Cultuur herwaarderen aan de Vlaamse minister van Onderwijs, Cultuur en Jeugd, Sven Gatz tijdens een debatbijeenkomst in het Nederlands-Vlaams Huis deBuren in Brussel.

Vergroot afbeelding Projected Outcomes
Beeld: ©Jonas Lund - Projected Outcomes

Waardering van het 'Culturele'

De waarde van cultuur en de rechtvaardiging van cultuurbeleid wordt steeds vaker gezocht in sociale en economische effecten. De WRR-verkenning pleit voor een herwaardering van het ‘culturele' in het cultuurbeleid. Is dit advies ook relevant voor Vlaanderen? Deze vraag staat centraal tijdens het debat dat onder leiding van Koen Brams gevoerd wordt met Tom Bonte, algemeen en artistiek directeur van de Beursschouwburg in Brussel, Dirk De Corte, hoogleraar Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen, Wim de Temmerman, decaan van de School of Arts, Hogeschool Gent en de auteurs van de WRR-verkenning Godfried Engbersen, Erik Schrijvers en Anne-Greet Keizer.

In maart van dit jaar werd de verkenning aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Engelstalige bewerking

Vanaf 27 oktober is er tevens een bewerkte Engelstalige versie van de verkenning onder de titel Revaluing Culture.