Beeld: ©WRR

Projectgroep Big Data, privacy en veiligheid

Voorzitter

De voorzitter van de projectwerkgroep is prof.mr.dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin

Projectcoƶrdinator

De projectcoƶrdinator van de projectgroep is prof.dr. D.W.J. (Dennis) Broeders

Projectgroepleden

De projectgroepleden zijn: