Big Data voor fraudebestrijding

Working Paper nr. 21 - Peter Olsthoorn

WRR Working Paper 21 is geschreven als achtergrondstudie voor het project ‘Big Data, privacy en veiligheid’. In dit project verkent de WRR de implicaties van het gebruik van Big Data binnen het veiligheidsdomein.

Deze achtergrondstudie Big Data en fraudebestrijding is uitgevoerd door onderzoeksjournalist Peter Olsthoorn. Hij beschrijft in deze studie wat zich in Nederland afspeelt op het terrein van dataverzameling, bestandskoppeling en gegevensanalyse om fraude te voorkomen en/of detecteren. De studie omvat verschillende overheidsdomeinen als gemeentelijke uitkeringen, sociale verzekeringen, belastingen en toeslagen, en criminaliteitsbestrijding. De in deze studie beschreven vormen van data-analyses zijn onder meer het product van de politieke en maatschappelijke wens om door bestandskoppeling effectiever tegen fraude te kunnen optreden. Veel van deze praktijken zijn tot op heden niet of nauwelijks gedocumenteerd. De studie Big Data en fraudebestrijding brengt hierin verandering met een uniek en gedetailleerd overzicht van de data-analyses die verschillende overheidsorganisaties en samenwerkingsverbanden van overheidsorganisaties voor fraudebestrijding uitvoeren.

De serie ‘Working Papers’ omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de auteur.