Toespraak van Ernst Hirsch Ballin bij de aanbieding van het rapport Big data in een vrije en veilige samenleving

Toespraak van prof. Ernst Hirsch Ballin bij de presentatie van het WRR-rapport nr. 95: Big Data in een vrije en veilige samenleving dat op 28 april werd gepresenteerd aan de Minister van Veiligheid en Justitie, dhr. Van der Steur.