Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - speciale editie - Rapport Goede zaken

Deze speciale editie staat in het teken van de presentatie en publicatie van het WRR-rapport Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen. Download het hele rapport, de samenvatting of de visual met de aanbevelingen. Bekijk de video waarin het rapport kort wordt toegelicht of beluister de podcastaflevering met Raadslid Catrien Bijleveld en projectcoördinator Marthe Hesselmans, waarin zij vertellen over de achtergronden van het rapport en hoe zij het onderzoekstraject hebben ervaren.

Steviger bedrijvenbeleid noodzakelijk voor aanpak maatschappelijke opgaven

Het bedrijfsleven heeft veel potentieel om problemen op te lossen, maar dit wordt onvoldoende aangewend ter versterking van de maatschappij. In plaats van ondernemingen uit te dagen en te motiveren, geeft overheidsbeleid nu vaak de verkeerde prikkels. Als we de grote opgaven van onze tijd aan willen pakken is steviger beleid nodig: scherpe eisen aan ondernemingen, minder subsidies en meer duidelijkheid voor de lange termijn. Dit betoogt de WRR in zijn nieuwe rapport Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingenHet rapport is op donderdag 14 september aangeboden aan demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. 

foto aanbieding WRR-rapport
Beeld: ©WRR/fotograaf: Erik Jansen

Podcast # 25 over het WRR-rapport 'Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen'

Vanwege de grote opgaven waar Nederland voor staat, moet er een omslag komen in het bedrijvenbeleid: van pamperen naar uitdagen en motiveren. Ofwel scherpere eisen, minder subsidies en meer duidelijkheid voor de lange termijn. Dit adviseert de WRR in zijn rapport 'Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen'. In deze aflevering van Vogelvlucht spreken raadslid Catrien Bijleveld en onderzoeker Marthe Hesselmans over de achtergronden van het rapport en hoe zij het onderzoekstraject hebben ervaren.

Beeld: ©WRR

Op naar goede zaken: ondernemen voor de toekomst van Nederland

In deze animatie geeft de WRR een korte toelichting op het rapport Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen.  Ons land staat voor urgente opgaven. Het klimaat, de arbeidsmarkt, de volksgezondheid en het toekomstig verdienvermogen. De overheid kan deze vraagstukken niet alleen oplossen. We hebben hiervoor de inventiviteit van ondernemers hard nodig. Maar ondernemingen lopen tegen obstakels aan wanneer zij met hun producten of diensten een positief verschil willen maken. De overheid heeft onvoldoende oog voor de realiteit waarin ondernemingen opereren. De WRR doet daarom drie aanbevelingen.

plaatje tbv de animatievideo voor het WRR-rapport Goede zaken
Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank