Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - april 2020

WRR verkent stappen n.a.v. Covid-19

De WRR draagt onder meer bij aan de SER-denktank, waarin men nadenkt over de gevolgen van de corona-crisis en hoe de maatschappelijke en economische schade zoveel mogelijk beperkt kan blijven. Naast de WRR participeren ook de sociale partners en een aantal andere instellingen in deze denktank. 

WRR verkent stappen n.a.v. Covid-19

Beeld: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Zorguitgaven blijven stijgen tot 2060, gemiddeld met 2,8 procent per jaar

Dit is de uitkomst van een onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitvoerde in opdracht van de WRR. De uitkomsten van dit RIVM-onderzoek worden door de WRR gebruikt in een verkenning naar de houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg op de lange termijn.

RIVM: Zorguitgaven blijven tot 2060 stijgen, gemiddeld met 2,8 procent per jaar

Kabinetsreactie op 'Voorbereiden op digitale ontwrichting'

In deze reactie zet het kabinet uiteen hoe de overheid zich voorbereidt op digitale incidenten en welke maatregelen er worden genomen voor het verhogen van onze digitale weerbaarheid. Deze reactie bevat tevens een evaluatie van de Citrix-problematiek. Het kabinet onderschrijft de hoofdaanbeveling van de WRR dat de voorbereiding op incidenten een nadrukkelijk onderdeel moet zijn van het nationale veiligheidsbeleid. 

Digitale weerbaarheid staat onder druk

Beeld: ©Nationale Beeldbank

Twee Engelstalige publicaties verschenen in de WRR-Springer-serie

"Een doeltreffend Nederlands veiligheidsbeleid moet beantwoorden aan de internationale vervlechting van onze samenleving" stelt de WRR in het rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen. De WRR en Springer hebben deze publicatie in het Engels vertaald en beschikbaar gesteld voor een internationaal publiek. Security in an Interconnected World. A Strategic Vision for Defence Policy is de derde titel die uitgebracht is in de serie Research for Policy.

In maart 2020 werd de tweede titel uitgebracht in deze serie: European Variations as a Key to Cooperation, het WRR-rapport over de toekomst van Europa. In dit rapport pleit de WRR ervoor dat de Europese Unie meer ruimte zal moeten bieden voor variatie om bijna dertig, onderling zeer verschillende Europese staten en hun burgers, te kunnen blijven verenigen.

Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank