Bijeenkomst nieuwste inzichten maatschappelijk onbehagen

In politiek Den Haag bestaat al jaren grote zorg over maatschappelijk onbehagen. Wat weten we inmiddels over maatschappelijk onbehagen? Wie hebben meer onbehagen en wat zit daarachter? Wat kunnen de gevolgen zijn van veel maatschappelijk onbehagen? Hierover ging de bijeenkomst Maatschappelijk onbehagen: Nieuwste perspectieven en inzichten die 20 juni plaatsvond.

Op deze bijeenkomst werden drie grote nieuwe onderzoeken over het onderwerp gepresenteerd: een studie van de WRR, een studie van het SCP en het proefschrift van Frank Gootjes. Tezamen gaven deze drie een actueel beeld van de best beschikbare kennis over dit ‘veelkoppige monster’. Aansluitend vond een interactieve discussie in panelsetting plaats met Paul Dekker (Tilburg University), Karel Smouter (redacteur Maatschappelijk onbehagen bij NRC) en Saskia Tempelman (Programma-manager Maatschappelijke Onrust & Onbehagen, BZK).

De bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van de WRR, het SCP en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. In dit online tijdschrift staat een verslag van deze bijeenkomst getiteld ‘Drie grote studies laten zien dat onbehagen urgent thema blijft’.