WRR-voorzitter houdt Digitaal Burgerschapslezing

16 februari hield WRR-voorzitter Corien Prins de derde Digitaal Burgerschapslezing. In haar lezing getiteld ‘Sociale Digitale Standaard = burgers mogen niet de dupe worden van missers bij digitale dienstverlening’ stelt zij vast dat partijen betrokken bij digitale dienstverlening terughoudend zijn in het nemen van verantwoordelijkheid als dingen mis gaan. Risico is dat de consequenties op het bordje van de burger komen te liggen. Prins pleit dan ook voor het toevoegen van ‘verantwoordelijkheid’ aan de kernbegrippen in de Sociale Digitale Standaard.

In haar lezing wees Prins op een aantal kwesties die vanuit ‘al dan niet verantwoordelijkheid willen nemen’ spelen bij digitalisering. Denk aan onjuiste informatie waarmee burgers en bedrijven op het verkeerde been worden gezet. Overheden maken bij tal van digitale diensten gebruik van o.m. digitale platforms en apps aangeboden door (commerciële) tussenpartijen. Dat betekent dat ook de overheid verantwoordelijkheid is voor de digitale dienstverlening. Vanuit dit perspectief nam Prins de Werkagenda van de Staatssecretaris voor Digitale Zaken ‘Waardengedreven Digitaliseren’ (2021) onder de loep. Zij concludeert dat goede dienstverlening ook betekent: de burger niet in de kou laten staan als de digitale dienstverlening niet goed functioneert.

De Digitaal Burgerschapslezing is een initiatief van Stichting Burgerschap Nederland (DBN). DBN draagt bij aan een betere digitale dienstverlening en communicatie van de overheid. Zo heeft DBN hiervoor een Sociale Digitale Standaard ontwikkeld. Eerdere edities werden verzorgd door Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en voormalig President van de Algemene Rekenkamer Arno Visser.