Vlaams - Nederlandse Denkdag

Op 8 september 2022 vond de eerste Vlaams-Nederlandse Denkdag plaats in Leuven. Dit event werd georganiseerd door het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek. Tijdens de Denkdag discussieerden Nederlandse en Vlaamse onderzoekers en beleidsmakers over vijf centrale thema’s: Artificiële intelligentie, Arbeidsmarkt en integratie, Gezondheidszorg, Klimaatbeleid en voeding, en 'Strategische belangen en Internationale veiligheid’.

Het doel van de denkdag was tweeledig: enerzijds kennisopbouw door inzichten en analyses te delen en anderzijds het formuleren van strategische beleidsadviezen na de coronacrisis. De gevolgen van de Covid-19 pandemie raken iedereen en alle beleidsdomeinen. Tegelijkertijd zijn er ook grote verschillen in de effecten van de pandemie. Het begin van deze effecten is nu al te meten bij de economische sectoren en de arbeidsmarkt. Maar hoe ze op langere termijn zullen ontwikkelen, is moeilijker te voorspellen. Wat gebeurt er met ongelijkheid en inclusie in de samenleving, met volksgezondheid of met onze internationale concurrentiepositie? Welke nieuwe (beleids)uitdagingen zullen zich aanbieden?