WRR bezoekt Hoeksche Waard en de Maeslantkering

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bezocht op 10 mei de gemeente Hoeksche Waard en de Maeslantkering. Tijdens dit werkbezoek sprak de WRR met bestuurders en lokale ondernemers over innovatieve oplossingen in relatie tot de energietransitie en klimaatverandering. Daarnaast werd gesproken over de ervaringen en uitdagingen van een herindelingsgemeente. De WRR gaat regelmatig op werkbezoek, ook in de regio. De werkbezoeken geven de WRR zicht op de maatschappelijke kwesties die er spelen en bieden de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen voor de diverse adviestrajecten.

Vergroot afbeelding Plaatje Bezoek WRR Hoeksche Waard
Beeld: ©Foto: Arie Kievit

Innovatieve landbouw in Hoeksche Waard

Na ontvangst door waarnemend burgemeester Charlie Aptroot startte het programma met een rondleiding op de Hoeksche Hoeve. Eigenaren Henk Scheele en René de Zeeuw lieten zien hoe het productieproces van Hoeksche Chips eruit ziet en hoe het restafval wordt hergebruikt voor andere producten. Vervolgens deelde agrariër Mellany Klompe haar kennis over het concept Fabulous Farmers en vertelde hoe de overheid de ervaringen uit de landbouwsector beter kan benutten. Daarna verzorgden Nico de Pijper (directeur-bestuurder van Zorgwaard) en wethouder Paul Boogaard een presentatie over hun ervaringen met de gemeentelijke herindeling. Over beide thema’s werd uitgebreid gediscussieerd.

Waterinfrastructuur en adaptatie

Bij de Maeslantkering namen directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom en haar collega’s de raad mee in de uitdagingen voor de komende decennia als gevolg van o.a. de stijgende zeespiegel en clusterbuien (zoals in Limburg). Centraal stonden de thema’s langetermijn klimaatbeleid en klimaatrechtvaardigheid. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding over het buitenterrein van de stormvloedkering.

Werkprogramma

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken en stelt beleidsalternatieven voor. Om te komen tot een goed werkprogramma legt de WRR zijn oor regelmatig te luisteren bij bewindslieden, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het maatschappelijk veld.