WRR schrijft mee aan bundel ‘Jongeren en hun zorgen voor morgen’

Nederlandse jongeren zijn veerkrachtig, maar hun positie staat ook onder druk. Denk aan de effecten van de coronapandemie en hun zorgen over het klimaat. Daarom kijken dertien adviesraden welke zorgen zij zien voor jongeren en wat jongeren nodig hebben voor een hoopvolle toekomst. Daarmee willen de raden politiek en beleidsmakers inspireren en tonen dat het niet alleen anders moet, maar ook daadwerkelijk anders kan.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©ANP / Novum Regiofoto| Piet van der Meer

Solidariteit en perspectief

Het woord zorgen staat centraal: zorgen over de toekomst, maar vooral zorgen voor die (mooie) toekomst. De raden belichten deze zorgen vanuit de verschillende invalshoeken waarop zij adviseren. Twee concepten staan hierbij centraal: solidariteit én perspectief. Solidariteit tussen generaties en onderling. Perspectief over wat jongeren (0-25 jaar) nodig hebben om een bestaan op te bouwen en te participeren in de samenleving van de toekomst.

Bijdrage van de WRR

De essaybundel met als thema ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’ wordt in april verwacht. Vanzelfsprekend worden kinderen en jongeren betrokken bij de totstandkoming van de bundel. In de bijdrage van de WRR bespreken we de mogelijkheid om niet alleen het perspectief van de huidige jongeren in beleid in te brengen, maar ook het mogelijke perspectief van toekomstige jongeren, kortom zij die nog niet zijn geboren.