Van beleidsadvies naar uitvoering in de praktijk

Dinsdag 29 juni jl. presenteerde Meike Bokhorst, senior wetenschappelijk medewerker, het WRR-rapport Samenleven in verscheidenheid (2020) voor de medewerkers van de international centers in de Randstad. De international centers zijn zich, in lijn met het WRR rapport, aan het ontwikkelen tot bredere ontvangstcentra voor meer migrantengroepen dan alleen de kenniswerkers. Beleidsadvies uit dit rapport zal voornamelijk op lokaal niveau moeten worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Na publicatie van het rapport geven de auteurs regelmatig toelichting op het beleidsadvies bij verschillende  organisaties.

Van beleidsadvies naar uitvoering in de praktijk
©WRR/Meike Bokhorst

Welcome events

Het international center kondigt de events aan. In Leiden komt een internationale basisschool en verkent het expatcenter scenario’s voor verbreding, zoals in het WRR rapport genoemd. In Amstelveen is er bij de ontwikkeling van bredere ontvangstcentra ook aandacht voor sociale samenhang tussen de internationale gemeenschap en de mensen uit Amstelveen. In de migratiemonitor van de Metropool Regio Amsterdam kijkt men wie er in de gemeente wonen en of er genoeg ruimte is voor nieuwe kinderen op scholen. Geïnspireerd door het WRR rapport stelt men nu ook belevingsvragen. Bijvoorbeeld of mensen zich thuis voelen en wat ze nodig hebben om zich thuis te voelen. Amsterdam doet ook aan welcome events, waarbij nieuwkomers een introductie krijgen en wegwijs gemaakt worden om hen een goede start en warm welkom in de stad te geven.

Rapport Samenleven in verscheidenheid

In het rapport Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving (2020) pleit de WRR voor een actiever beleid om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en in te burgeren. Verder pleit de WRR ervoor om het samenleven tussen alle burgers te ondersteunen door te zorgen voor goede fysieke en sociale voorzieningen op buurtniveau.