Deelname WRR aan de SER-denktank

Voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is het van cruciaal belang om in tijden van crisis zijn denkkracht ter beschikking te stellen en een waardevolle gesprekspartner te zijn. Daarom neemt de WRR deel aan de SER-denktank. De WRR onderstreept hiermee het belang om met verschillende organisaties samen na te denken over de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon

Een van de samenwerkingsverbanden waarin de WRR momenteel participeert is de SER-denktank. De WRR is betrokken bij verschillende werkgroepen van deze denktank. De WRR heeft meegewerkt aan de volgende adviezen:

Rol WRR in coronacrisis

De WRR beoogt de regering en het parlement te ondersteunen bij het aanpakken van de gevolgen van de coronacrisis voor Nederland. Daarbij gaat het, gegeven de taakstelling van de WRR, niet om het bieden van suggesties voor kant-en-klare beleidsmaatregelen. De WRR beoogt richting te geven aan de keuzes waar Nederland voor staat, zeker nu de toekomst met veel onzekerheden omkleed is.

Over de SER-denktank

Aan de SER-denktank nemen naast de WRR ook anderen deel. In de SER-denktank zijn vertegenwoordigd: werkgevers, vakbonden en SER-kroonleden, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek, Clingendael, De Nederlandsche Bank, Onderwijsraad en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer denken de leden van de denktank na over wat de gevolgen van de crisis zijn en hoe de maatschappelijke en economische schade zoveel mogelijk beperkt kan blijven.