Finse delegatie bezoekt Nederland

Dinsdag 29 oktober ontving de WRR een Finse delegatie die in het kader van een benchmarking trip Nederland aandeed. De bijeenkomst met als thema strategic science based policy advice, vond in een kleine setting plaats en leidde tot nieuwe inzichten op het gebied van wetenschappelijk beleidsadvies.

©WRR
Finse delegatie bij de WRR

Strategic Science Based Policy Advice

Finland is de structuur van het strategisch wetenschappelijk beleidadvies aan het heroverwegen. Om te leren van andere Europese landen bezochten Risto Nieminen (president), Jakkoo Kuosmanen (academy secretary) en Pekka Aula (secretary general) van de The Finnish Academy of Science and Letters Nederland. Als onderdeel van dit bezoek organiseerde de WRR een ronde tafel met als doel inzicht te geven in de diversiteit van wetenschappelijke advisering en onderzoek in Nederland. Aanwezig waren vertegenwoordigers van een aantal adviesorganen, commissies en wetenschappelijke instituten.

Rijkdom aan adviesorganen

De Finse delegatie was onder de indruk van de rijkdom aan verschillende instituten, met elk hun eigen expertise, taak en werkwijze. Ook de onderlinge contacten en wettelijke inbedding werden opgemerkt. Hiernaast is er gesproken over mogelijkheden en uitdagingen van wetenschappelijke advisering, en hoe verschillende partijen, liefst vroegtijdig, worden betrokken bij de totstandkoming van adviezen. Door werkwijzen te vergelijken ontstond er een mooie discussie over de verschillende manieren waarop het Finse model zich zou kunnen laten inspirerende door het Nederlandse.

Internationale uitwisseling van idee├źn

Zowel de Finse delegatie als de WRR zijn verbonden aan het European Science Advisory Forum. Binnen ESAF wisselen de leden kennis uit over wetenschappelijke adviesmechanismen in Europese landen, met als doel om deze mechanismen te verbeteren. Uitwisselingen als deze verbeteren het internationaal netwerk en dragen tegelijkertijd bij aan het verder verfijnen van de taak en werkwijze in eigen land.