Hollands Spoorbijeenkomst over de toekomst van de multilaterale orde

We hebben in Nederland (en de EU) voldoende mogelijkheden om onze belangen, waarden en idealen wereldwijd te bevorderen. Ook in een dynamische multilaterale orde en in de context van globalisering. Daarvoor moeten we ons open, flexibel en slim durven opstellen. Zowel in bestaande als nieuwe internationale verbanden.

Dit was de strekking van inleidingen en discussies tijdens de Hollands Spoorbijeenkomst op 2 september 2019 bij de WRR in Den Haag. Vier sprekers leidden ieder een aspect van de thematiek in. Op elk van deze inleidingen volgde een discussie onder leiding van WRR-secretaris Frans Brom.

Haroon Sheikh, onderzoeker bij de WRR en de VU, startte de bijeenkomst met een lezing over geopolitiek en internationale betrekkingen. Han ten Broeke, directeur Political Affairs bij HCSS, volgde met een inleiding op het thema militaire ontwikkeling en veiligheid. Harry Garretsen, hoogleraar International Economics and Business aan de Universiteit Groningen, sprak vervolgens over de economische mechanismen en verdelingseffecten van globalisering. Ten slotte, richtte Janne Nijman, directeur Asser Instituut en hoogleraar aan de UvA, zich op het aspect van internationaal recht en de normatieve condities voor coördinatie.

Het volledige verslag van de bijeenkomst kunt u hier lezen.

Haroon Sheikh publiceerde een opiniestuk over globalisering en de gedachte dat westerse waarden onder druk staan in het NRC op 27 september 2019. Ook geeft hij op 15 oktober 2019 een lezing aan Maastricht University over ‘Grenzen aan de globalisering: traditie vs. moderniteit’.

Achtergrond bijeenkomst

De WRR en Strategieberaad Rijksbreed organiseerden deze bijeenkomst tegen de achtergrond van een polariserend debat. De geopolitieke verhoudingen en verdelingseffecten van globalisering veranderen. De politieke verschuivingen in de westerse samenleving gaan gepaard met afnemende effectiviteit van, en toenemende kritiek op, de instituties waarin mondiale kwesties vanaf de naoorlogse periode zijn geadresseerd.

Moeten we de bestaande orde behouden als essentieel voor de totstandkoming van internationale coördinatie? Of moeten we deze orde loslaten om ons nauwer te oriënteren op nationale belangen? Het doel van deze Hollands Spoorbijeenkomst was om voorbij deze tegenstelling te komen. Hoe kunnen we de bestaande orde zo veranderen dat we hedendaagse vraagstukken van een antwoord kunnen voorzien?

Hollands Spoor is een debatreeks van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid  en het Strategieberaad Rijksbreed. Tijdens deze bijeenkomsten spreken beleidsverantwoordelijken en bestuurders met gerenommeerde wetenschappers en het bedrijfsleven over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor het beleid.