Diplomatiek Den Haag geïnteresseerd in 'Europese variaties'

Dinsdag 26 februari 2019 organiseerde de WRR samen met de Ambassade van Roemenië (voorzitter van de EU dit half jaar) een bijeenkomst over het rapport Variation in the European Union. Zo’n vijfentwintig deelnemers waaronder verschillende ambassadeurs en plaatsvervangend ambassadeurs uit diverse Europese landen vonden de discussie verfrissend.

Vergroot afbeelding Ambassade Roemenie ontvangt de WRR
WRR-vertegenwoordiging arriveert bij Roemeense ambassade (vlnr Ernst Hirsch Ballin, Brândușa Predescu (ambassadeur), Mathieu Segers, Frans Brom, Huub Dijstelbloem en Corien Prins)

Denkkader voor de middenlange termijn

Het debat over Europa is vaak ad hoc en leeft op rond incidenten zoals vluchtelingenproblematiek en begrotingstekorten. Vaak loopt de denklijn langs één oplossing voor alle lidstaten.  Variation in the European Union geeft een denkkader voor de middenlange termijn. Ambassadeurs van oost tot west en van noord tot zuid zagen potentie in dit nieuwe denkkader.

Over ‘Variation in the European Union’

De WRR legt voor verdere ontwikkeling van de Unie de nadruk op variatie.  De Europese Unie moet helpen te voorzien in behoeften van haar burgers aan veiligheid, stabiliteit, welvaart en sociale bescherming, maar dat hoeft niet altijd en overal op dezelfde manier. Variatie biedt mogelijkheden om onderwerpen die Europese samenwerking vereisen, zo aan te pakken dat nationale democratieën hun eigen rol kunnen blijven spelen. Hiermee wil de WRR de discussie over de toekomst van de Europese Unie bevrijden van de drang om eenvormige toekomstbeelden te omhelzen.

Verdere uitleg

In een korte animatiefilm wordt de essentie van het rapport toegelicht. Een gedrukt exemplaar van het  rapport  Europese variaties of  de Engelse vertaling Variation in the European Union kunt u aanvragen bij de WRR, u kunt de rapporten ook downloaden.