Kabinetsreactie WRR-Rapport Europese variaties

Het kabinet heeft zijn reactie op het WRR-rapport Europese variaties vastgesteld.

Reactie

Het kabinet noemt het rapport Europese variaties een belangrijke aanvulling op bestaande analyses over dit onderwerp en het is behulpzaam bij de verdere ontwikkeling van het kabinetsbeleid.

Variatie zien als uitgangspunt en niet als noodmiddel sluit volgens het kabinet aan op het Nederlandse beleid van de Europese integratie dat vanaf het begin kan worden omschreven als het zoeken naar kansen voor ons land en tegelijkertijd streven naar nauwe samenwerking met gelijkgestemde landen. De inzet van het kabinet is er steeds op gericht om de eenheid van de EU te bewaren en waar mogelijk te versterken. Daarbij onderkent het kabinet net als de WRR dat het niet bevorderlijk is voor een effectieve Europese samenwerking op een breed gebied om altijd eenvormige toekomstbeelden te omhelzen.

Het kabinet gaat verder in op de beleidsinhoudelijke variatie en op de variatie in lidmaatschap.

Daarnaast reflecteert het kabinet in de reactie op de door de WRR genoemde drie beleidsterreinen: interne markt, de euro en asiel, migratie en grensbewaking.

Over het rapport

De Europese Unie zal meer ruimte moeten bieden voor variatie om bijna dertig, onderling zeer verschillende Europese staten en hun burgers, te kunnen blijven verenigen. Dit staat in het rapport Europese variaties dat op 4 september 2018 is gepresenteerd door WRR-raadslid Ernst Hirsch Ballin.