Frans Brom benoemd tot hoogleraar

De Secretaris/directeur van de WRR, dr. Frans Brom, is per 1 mei a.s. door het College van bestuur van de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar Normatieve Aspecten van Wetenschappelijke Beleidsadvisering.  Frans gaat deze leerstoel vanuit zijn aanstelling als directeur/secretaris van de WRR invullen.

De leerstoel

Het onderzoek van de leerstoel is er op gericht om de perspectieven van wetenschap en beleid op wetenschappelijke beleidsadvisering te expliciteren en met elkaar in verbinding te brengen. Daarbij gaat het allereerst om de relatie en interacties tussen de verschillende manieren van denken en argumenteren (verschillende rationaliteiten) van wetenschap, beleid en politiek. Hoe raken die elkaar in strategische wetenschappelijke beleidsadvisering. Vervolgens gaat het om de vraag hoe kunnen we die interacties zo goed mogelijk vormgeven. Daarbij gaat het met name om de politiek-filosofische aspecten van institutionalisering van wetenschappelijke beleidsadvisering in een pluralistische democratie en de betekenis daarvan voor de rol van de wetenschappelijke-beleidsadviseur als professional. Met de leerstoel wordt expliciet interactie nagestreefd tussen het academisch onderzoek (ingebed in Ethiek Instituut en het strategisch zwaartepunt Institutions for Open Societies) en de reflectieve adviespraktijk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Loopbaan

Brom is sinds augustus 2015 secretaris/directeur van de WRR. Van 2007 tot 2015 werkte hij als Hoofd Technology Assessment bij het Rathenau Instituut. Van 2010 tot 2015 was hij hoogleraar Ethiek van Technology Assessment aan de Universiteit Utrecht en van 2004 tot 2009 was hij hoogleraar Ethiek van de Levenswetenschappen in Wageningen. Van 1991 tot 2007 was Brom als docent en onderzoeker in de ethiek werkzaam bij de Universiteit Utrecht.

Brom studeerde ethiek aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam met een bijvak rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij promoveerde in 1997 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Onherstelbaar verbeterd. Biotechnologie bij dieren als een moreel probleem.