Lecture 2016 'Living on the edge'

Wat is de invloed van ongelijkheid en toenemende onzekerheden op volksgezondheid in Europa? Deze vraag stond centraal tijdens de WRR-Lecture 2016 Living on the edge: the growth of precariousness and why it matters for health, gehouden op donderdag 1 december jongstleden in Den Haag. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat samenleving en overheid zich om hen bekommeren en zorg bieden als die nodig is, bepleitte gastspreker professor Martin McKee.

Prof. Martin McKee spreekt op de WRR-Lecture 2016

Beeld: Martijn Beekman

Kwetsbaar

Steeds meer burgers in de westerse wereld voelen zich onzeker en zijn kwetsbaar ten aanzien van werk, inkomen, behuizing en voedselvoorziening. Deze ontwikkeling verdient meer aandacht in het beleidsdebat, aldus McKee. In zijn lezing ging de professor in op de aard en omvang van dit vraagstuk. Ook liet de volksgezondheidsonderzoeker zien dat deze ontwikkeling meer omvat dan traditionele sociale hiërarchieën zoals onderwijs en sociale klasse. Aan de hand van internationaal vergelijkende gegevens bracht hij een scala van problemen en gezondheidsbedreigingen in kaart. Hij gaf een analyse van de oorzaken van deze trend richting 'precariousness', en de uitdagingen waarvoor politiek, overheid en samenleving gesteld worden.

Beatrijs Haverkamp spreekt op de WRR-Lecture 2016

Beeld: Martijn Beekman

Reflectie

Filosoof Beatrijs Haverkamp (Wageningen UR) verzorgde een korte reflectie op de betekenis van het begrip gezondheid.

Paneldiscussie o.l.v. raadslid Godfried Engbersen

Beeld: Martijn Beekman

Paneldiscussie

Paneldiscussie onder leiding van WRR-lid Godfried Engbersen over de analyse van professor McKee en de implicaties daarvan voor nationaal en lokaal beleid. Vlnr: Ingrid van Engelshoven (wethouder gemeente Den Haag en eerste locoburgemeester), Martin McKee en Jan Anthonie Bruijn (hoogleraar immunopathologie en Eerste Kamerlid).