Geldschepping

De wijze waarop geld gecreëerd wordt is een belangrijk, maar soms ook onzichtbaar en moeilijk te doorgronden onderdeel van onze economie en samenleving. De WRR doet onderzoek naar de verschillende aspecten van geldschepping en mogelijke alternatieven en verbeteringen.

De aanleiding van dit onderzoek is een verzoek van de minister van Financiën om advies uit te brengen over de werking van het geldstelsel. Tijdens een debat in de Tweede Kamer over het burgerinitiatief ‘Ons Geld’ is hierover door de Kamer een motie aangenomen.

Aanpak

De WRR zal dit onderzoek doen op basis van wetenschappelijke literatuur, inzichten uit het buitenland en gesprekken met maatschappelijke partijen, de financiële sector en de wetenschap.