Presentatie Trendanalyse biotechnologie 2016

Wet- en regelgeving moet anders ingericht worden zodat innovatie met biotechnologische toepassingen de ruimte krijgt, maar veiligheid en effectiviteit getoetst blijven. Daarnaast zijn discussie en besluitvorming nodig over de ethische grenzen aan biotechnologische innovatie. Dat staat in de Trendanalyse biotechnologie 2016 die op 14 juni jongstleden is gepresenteerd.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu nam de Trendanalyse biotechnologie 2016 in perscentrum Nieuwspoort in ontvangst. De onderzoekers brengen in deze uitgave de trends op het gebied van biotechnologie in kaart en gaan in op de vraagstukken die ermee gepaard gaan. Deze nieuwe ontwikkelingen variëren van geneeskunde-op-maat tot synthetische biologie en nieuwe technieken om gewassen te veredelen en plagen te bestrijden. In de trendanalyse pleiten de onderzoekers voor een ander type beleid waarbij niet direct regelgeving wordt geformuleerd, maar per toepassing gekeken wordt of regulering noodzakelijk is en welke bestaande kaders toepasselijk en bruikbaar zijn.

De publicatie van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) en Gezondheidsraad is tot stand gekomen in samenwerking met de WRR.