Europe: Coalescence in Diversity

Raadslid Ernst Hirsch Ballin verzorgde de slotbeschouwing bij de WRR Lecture 2015 'Europe in Crisis' met gastspreker Mark Mazower (Colombia University). Hierin besteedde het raadslid aandacht aan de uitdagingen waar Europa voor staat. Deze beschouwing is uitgewerkt in het artikel Europe: Coalescence in Diversity.

Nederlands juristenblad

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad 1 (2016), onder de titel Europese eenwording in verscheidenheid.