Het geheim in de informatiesamenleving

Socioloog prof. dr. Dennis Broeders Broeders aanvaardt vrijdag 30 oktober 2015 de bijzondere leerstoel Technologie en Samenleving vanwege de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam.

Geheimen

In zijn oratie bespreekt Broeders de invloed van digitalisering op de geheimen van het individu, van de staat en van de informatietechnologie zelf. Geheimen spelen een vitale rol in het menselijk leven. Niet alleen stellen ze mensen in staat om zichzelf te ontwikkelen, ze spelen ook een belangrijke rol in het maatschappelijke leven. De Duitse socioloog Georg Simmel noemde het geheim zelfs “één van de grootste menselijke prestaties”. De vraag is wat onze hedendaagse informatiemaatschappij doet met het vermogen om geheimen bewaren. Hoe bewaar je een geheim in een wereld waarin alles en iedereen verbonden is door technologie die erop gericht is personen, bewegingen, relaties, smaken en voorkeuren in kaart en met elkaar in verband te brengen?

Privacy

Prof. dr. Dennis Broeders stelt in zijn oratie dat geheimen gered moeten worden. De legitimiteit van staatsgeheimen kan worden vergroot door minder geheim te houden en dat wat daadwerkelijk geheim moet blijven ook beter te beschermen. Voor het individu geldt dat het geheim van de toegenomen ‘doorzichtigheid’ – vanwege de surveillance door bedrijven en overheden – gered moet worden. Privacy is een daarbij instrument om onze geheimen en vrijheid te beschermen.