Monique Kremer bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap

Senior wetenschappelijk medewerker Monique Kremer is benoemd tot bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Actief Burgerschap.

Actief burgerschap

Monique Kremer houdt zich in haar onderzoek aan de UvA bezig met burgers in de verzorgingsstaat. Er vinden de laatste decennia grote demografische veranderingen plaats. Zo zijn burgers beter opgeleid, worden ze ouder, en is de bevolking etnisch diverser. Ook de verzorgingsstaat beleeft een (nog ongekende) transformatie, waarbij decentralisatie en participatie de codewoorden zijn. Kremer onderzoekt wat dit betekent voor actief burgerschap. Ze heeft daarbij speciale aandacht voor de langdurige zorg. Ze doet dit onder meer door zich te buigen over vragen als: hoe werken veranderingen bij burgers en in de verzorgingsstaat op elkaar in? Wie wordt wel gezien als burger en wie niet? En wat maakt burgers betrokken? Haar onderzoek is veelal Europees vergelijkend of kwalitatief van aard.

Loopbaan

Bij de WRR was Kremer onder meer betrokken bij de onderzoeksprojecten Hoe ongelijk is Nederland? (2014) en In betere banen (2012). Op dit moment is ze coördinator van het project ‘Toekomst van Werk’ en is ze betrokken bij het project ‘Middenklassen onder druk?’. Ook is zij als onderzoeker verbonden geweest aan de UvA, de Universiteit Utrecht en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Ze heeft meerdere boeken rond de verzorgingsstaat op haar naam staan, waaronder How welfare states care en Vreemden in de verzorgingsstaat: Hoe arbeidsmigratie en sociale zekerheid te combineren (Boom/Lemma, 2013). In 2007 ontving Kremer de prijs voor Best Young Sociologist van de European Sociological Association.