Wendy Asbeek Brusse verlaat de WRR

Wendy Asbeek Brusse, directeur WRR, wordt benoemd tot directeur Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij start in haar nieuwe functie op 1 juni 2015. Een procedure voor de werving van een nieuwe directeur WRR wordt eind maart opgestart.

Asbeek Brusse is sinds 2009 directeur van de WRR. Eerder was zij werkzaam als plaatsvervangend afdelingshoofd / senior beleidsadviseur Beleidsontwikkeling bij de Directie Inburgering en Integratie van het ministerie van VROM. Daarvoor heeft zij van 1998 tot 2007 als senior wetenschappelijk medewerker bij de WRR gewerkt en was zij betrokken bij de totstandkoming van diverse WRR-rapporten.