Arnoud Boot benoemd tot erelid van de KVS

Tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) is prof.dr. Arnoud Boot benoemd tot erelid.

Professor Boot was 8 jaar lang (2006-2014) voorzitter van de KVS en onder zijn leiding heeft de vereniging in de afgelopen jaren verder bijgedragen aan het publieke- en economische beleidsdebat. Zo organiseerde de KVS vele interessante bijeenkomsten met vooraanstaande economen uit het buitenland, waaronder: Larry Summers, Robert Schiller, Carmen Reinhart en Stanley Fisher. Andere activiteiten waren het samenstellen en publiceren van de jaarlijkse Preadviezen en het Jaarboek van de KVS met bijdragen van economen over de relevante en actuele nationale economie issues.

In 2011 ontving professor Boot de Pierson Penning van Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. De Pierson-penning wordt eens per drie jaar uitgereikt aan een zeer verdienstelijk economist van Nederlandse nationaliteit, die zich heeft onderscheiden door de kwaliteit en diepgang van zijn publicaties. De penning is een initiatief van de Stichting Mr. N.G. Pierson Fonds.

Professor Boot heeft het voorzitterschap van de KVS overgedragen aan professor Bas Jacobs.