WRR Home

brugophanging Route Route Winkelrekken
animatie stoppen animatie voortzetten
Recent verschenen
Naar de publicatie: Migratie en classificatie: Naar een meervoudig migratie-idioom
01-11-2016

Migratie en classificatie: Naar een meervoudig migratie-idioom

In deze verkenning onderzoekt de WRR het idioom van immigratie en integratie voor zijn project over migratiediversiteit.

Lees meer
Naar de Policy brief: Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd
13-10-2016

Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd

In deze Policy Brief doet de WRR voorstellen voor een meer structurele verankering van het Nederlandse klimaatbeleid, in het licht van de internationale klimaatambities voor de lange termijn. De WRR stelt voor om een ambitieus emissiebudget voor broeikasgassen vast te leggen in een nationale klimaatwet.

Lees meer
Naar het WRR-rapport: Samenleving en financiële sector in evenwicht
12-10-2016

Samenleving en financiële sector in evenwicht

In Samenleving en financiële sector in evenwicht pleit de WRR voor aanpassingen in het sociaal-economisch beleid die de samenleving versterken en minder afhankelijk maken van de financiële dynamiek. Hierbij past ook een robuuster financieel systeem dat de economische ontwikkeling ondersteunt en de weerbaarheid van de samenleving vergroot.

Lees meer
Werk in uitvoering
Naar het nieuwsbericht: WRR Lecture 2016 'Living on the edge'
1-12-2016

WRR-Lecture 2016 Living on the edge

Keynotespreker: prof. Martin McKee

Lees meer