WRR Home

brugophanging
animatie stoppen animatie voortzetten
Recent verschenen
Naar de publicatie: Wat is er mis met maatschappelijke scheidslijnen?
12-01-2017

Wat is er mis met maatschappelijke scheidslijnen?

In het politieke en het maatschappelijke debat wordt regelmatig gesproken van ‘maatschappelijke scheidslijnen’. Dat is bijna altijd in negatieve zin. Er dreigen nieuwe scheidslijnen te ontstaan en dat beschouwt men als reden voor zorg. Maar wat zijn scheidslijnen precies?

Lees meer
Naar de publicatie: Migratie en classificatie: Naar een meervoudig migratie-idioom
13-12-2016

Migratie en classificatie: Naar een meervoudig migratie-idioom

In deze verkenning onderzoekt de WRR het idioom van immigratie en integratie voor zijn project over migratiediversiteit. De migratiediversiteit vraagt om meervoudige indelingen en labels. Daarbij bepaalt de empirische of beleidsmatige vraag welke classificaties passend zijn.

Lees meer
Naar het WRR-rapport: Samenleving en financiële sector in evenwicht
12-10-2016

Samenleving en financiële sector in evenwicht

In Samenleving en financiële sector in evenwicht pleit de WRR voor aanpassingen in het sociaal-economisch beleid die de samenleving versterken en minder afhankelijk maken van de financiële dynamiek. Hierbij past ook een robuuster financieel systeem dat de economische ontwikkeling ondersteunt en de weerbaarheid van de samenleving vergroot.

Lees meer
Werk in uitvoering
Naar het nieuwsbericht: WRR Lecture 2016 'Living on the edge'
1-12-2016

WRR-Lecture 2016 Living on the edge

Keynotespreker: prof. Martin McKee

Lees meer