WRR Home

brugophanging Route Route Winkelrekken
animatie stoppen animatie voortzetten
Recent verschenen
Naar de publicatie: Samenleving en financiële sector in evenwicht
12-10-2016

Samenleving en financiële sector in evenwicht

In dit rapport stelt de WRR strategieën voor om tot een productiever evenwicht te komen tussen samenleving en financiële sector.

Lees meer
Naar de Policy brief: Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd
13-10-2016

Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd

In deze Policy Brief doet de WRR voorstellen voor een meer structurele verankering van het Nederlandse klimaatbeleid, in het licht van de internationale klimaatambities voor de lange termijn. De WRR stelt voor om een ambitieus emissiebudget voor broeikasgassen vast te leggen in een nationale klimaatwet.

Lees meer
Naar de verkenning: Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden
30-06-2016

Eigen schuld? Een gedrags- wetenschappelijk perspectief op problematische schulden

Problematische schulden ontstaan mede doordat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Dat staat in de WRR-Verkenning Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden die op 30 juni is gepresenteerd.

Lees meer
Werk in uitvoering
Naar het agendabericht: WRR Lecture 2016 Living on the edge
1-12-2016

WRR-Lecture 2016 Living on the edge

Keynotespreker: prof. Martin McKee

Lees meer