WRR Home

brugophanging Route Route Winkelrekken
animatie stoppen animatie voortzetten
Recent verschenen
Naar de publicatie: Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden
30-06-2016

Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden

In deze Verkenning wordt de schuldenproblematiek bekeken vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief. Centraal staat de vraag welke rol niet-cognitieve mentale kenmerken en vermogens hierbij spelen.

Lees meer
Naar het rapport: Big Data in een vrije en veilige samenleving
28-04-2016

Presentatie WRR-Rapport: Big Data in een vrije en veilige samenleving

Het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein vraagt om nieuwe kaders. Dat concludeert de WRR in zijn nieuwe rapport Big Data in een vrije en veilige samenleving dat op donderdag 28 april in Den Haag is gepresenteerd. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie nam de publicatie in ontvangst.

Lees meer
Naar de publicatie: Policy Brief 4: Geen tijd verliezen
16-12-2015

Policy Brief 4: Geen tijd verliezen

Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk verliezen overheden bij de integratie van asielmigranten met een status zo min mogelijk kostbare tijd. Dat staat in de Policy Brief Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten die op 16 december is gepresenteerd.

Lees meer
Werk in uitvoering
Naar het agendabericht: WRR Lecture 2016 Living on the edge
1-12-2016

WRR-Lecture 2016 Living on the edge

Keynotespreker: prof. Martin McKee

Lees meer
Naar WRR-verkenning: De robot de baas
08-12-2015

De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk

In dit boek gaan technologiedeskundigen, economen en andere wetenschappers in op de vraag wat de betekenis van robotisering en digitalisering zal zijn voor de toekomst van werk. Er verdwijnen banen, er komen nieuwe banen bij en de aard van veel werk verandert.

Lees meer