Nieuws

Presentatie briefadvies Consistent maatwerk

Op 26 juni 2014 presenteerden de WRR en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) hun adviezen over risico- en veiligheidsbeleid aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

Werk in uitvoering

Naar de pagina Werk in uitvoering

Alle projecten waar de WRR momenteel aan werkt.

Pers

WRR: Risico- en veiligheidsbeleid vereist consistent maatwerk

Risico- en veiligheidsbeleid vraagt om maatwerk, maar ook om meer samenhang en consistentie in het beleid. In het advies Consistent maatwerk biedt de WRR daarvoor handreikingen. Dit briefadvies brengt de raad uit op verzoek van de bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu. Het is voorbereid in samenwerking met andere adviescolleges en kennisinstellingen en wordt vandaag aangeboden aan staatssecretaris Mansveld.