Werk in uitvoering

Naar de pagina Werk in uitvoering

Alle projecten waar de WRR momenteel aan werkt.

Pers

WRR: Stimuleer verbindingen tussen wonen, zorg en pensioenen maar laat het initiatief bij de samenleving

Er ontstaan tal van innovatieve vormen van financiering, dienstverlening en organisatie op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen. De WRR heeft deze in kaart gebracht in de verkenning Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen. De marges voor het flexibel kunnen benutten van pensioenen blijken vooralsnog klein. Verreweg de meeste initiatieven verbinden dan ook de domeinen van wonen en zorg. De grootste opgave voor de overheid zal zijn om dit maatschappelijk initiatief kansen te bieden zonder het over te nemen.