Video

Video Naar een lerende economie

Presentatie op 4 november 2013 van WRR-rapport 90: Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland, door Peter van Lieshout.