WRR Home

brugophanging Winkelrekken Tandwielen poppetjes
animatie stoppen animatie voortzetten
Recent verschenen
Naar het nieuwsbericht over de presentatie van het WRR-rapport Naar een voedselbeleid
02-10-2014

Naar een voedselbeleid

Vandaag presenteert de Raad zijn nieuwe rapport Naar een voedselbeleid aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken.

Lees meer
naar het nieuwsbericht van het WRR-rapport Met kennis van gedrag van beleid maken
10-09-2014

Met kennis van gedrag beleid maken

In dit rapport, Met kennis van gedrag beleid maken, gaat de WRR in op de vraag wat de relevantie is van de nieuwe kennis voor de beleidsvorming van de overheid. Daarbij komt ook de vraag aan de orde hoe 'het gedragswetenschappelijke perspectief' kan worden verankerd in de processen van de overheid.

Lees meer
Naar het nieuwsbericht over de WRR-verkenning: Op maat voor later
17-11-2014

Stimuleer verbindingen wonen, zorg en pensioenen

In de verkenning Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen, worden tal van innovatieve vormen van financiering, dienstverlening en organisatie op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen in kaart gebracht.

Lees meer
Werk in uitvoering
WRR-Lecture 2014: The future of globalization
6-11-2014

WRR-Lecture 2014: The future of globalization

Joseph E. Stiglitz, econoom, hoogleraar aan de Columbia Universiteit, tevens Nobelprijswinnaar over de toekomst van de globalisering.

Lees meer
Naar het agendabericht: Dag van de Denktanks
27-1-2015

Dag van de Denktanks

De Vereniging van Bestuurskunde organiseert de Dag van de Denktanks met o.a. WRR-raadslid Mark Bovens.

Lees meer