Werk in uitvoering

Naar de pagina Werk in uitvoering

Alle projecten waar de WRR momenteel aan werkt.

Pers

SCP en WRR: ‘Ongemakkelijke’ tegenstelling tussen lager- en hogeropgeleiden

In Nederland bestaat een sociaal-culturele tegenstelling tussen lager- en hogeropgeleiden. Deze komt politiek tot uiting in sterk verschillende meningen over gevoelige onderwerpen als migranten, de EU en politiek in het algemeen. De tegenstelling uit zich ook in sociale afstand. Zo leven beide groepen in gescheiden sociale netwerken en verschillen zij in culturele smaak. De tegenstelling tussen lager- en hogeropgeleiden kan leiden tot gevoelens van ongemak. Het risico van wederzijdse vermijding is dan ook reëel.