WRR Home

brugophanging Winkelrekken Tandwielen Slinger
animatie stoppen animatie voortzetten
Recent verschenen
Naar het agendabericht: Lecture 2015 Europe in Crisis
Donderdag 3 december 2015, 15.00 – 16.45 uur, Theater Diligentia Den Haag

Lecture 2015 Europe in Crisis: Looking Ahead from a Historical Perspective

Sprekers: Mark Mazower, Beatrice de Graaf en WRR-raadslid Ernst Hirsch Ballin.

Lees meer
Naar het nieuwsbericht: De publieke kern van het internet in het Engels
01-10-2015

De publieke kern van het internet in het Engels

Het WRR-rapport De publieke kern van het internet is vertaald in het Engels en uitgebracht onder de titel The public core of the Internet. In dit rapport stelt de WRR het belang van het internet als een collectieve infrastructuur voorop en formuleert op basis daarvan aanbevelingen voor de diplomatieke agenda voor internetbeleid.

Lees meer
Naar het nieuwsbericht van het WRR-rapport Naar een voedselbeleid
02-10-2014

Naar een voedselbeleid

Op 2 oktober 2014 presenteerde de raad zijn nieuwe rapport Naar een voedselbeleid aan de staatssecretaris van Economische Zaken. In Naar een voedselbeleid analyseert de WRR ontwikkelingen in de nationale en internationale voedselvoorziening van de afgelopen decennia en verkent de nieuwe problemen en uitdagingen.

Lees meer
Werk in uitvoering
Naar het nieuwsbericht: Beperking en versterking van de relatie tussen intern en extern toezicht
14-10-2015

Policy Brief 3: Van incident naar preventie

In deze Policy Brief bepleit de WRR terughoudendheid met direct onderling contact tussen interne en externe toezichthouders, zolang er geen sprake is van dreigende misstanden binnen een semipublieke organisatie.

Lees meer