Nieuws

wrr
Nieuwsbericht
21-11-2012

Pieter Winsemius Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

Raadslid Pieter Winsemius is op 21 november benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij ontving de onderscheiding uit handen van minister Plasterk tijdens een afscheidsbijeenkomst van leden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het Catshuis.

Winsemius kreeg de hoge onderscheiding voor zijn bijzondere inzet en verdiensten voor de samenleving. Hij was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het Kabinet Lubbers I. Van 1986 tot 2002 werkte hij bij McKinsey & Company in Amsterdam, waar hij zich speciaal toelegde op de strategische en organisatorische ontwikkeling in grote organisaties. Sinds 2003 is hij lid van de WRR met een korte onderbreking in 2006 vanwege een tussentijdse benoeming tot minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Na het afronden van zijn ministerschap is hij in april 2007 weer benoemd als WRR-lid.

Bij de WRR heeft hij in 2005 het rapport Vertrouwen in de buurt uitgebracht. Daarna is hij zich gaan richten op de adviesaanvraag van de regering over fysieke veiligheid. In 2009 was hij als raadslid verantwoordelijk voor het advies Vertrouwen in de school over de voortijdige schooluitval van overbelaste jongeren. Recent bracht hij het rapport Vertrouwen in burgers uit, over de kloof tussen burgers en overheid en hoe deze te overbruggen is.

Met zijn werk voor de WRR en zijn activiteiten stond Pieter Winsemius altijd met beide benen midden in de samenleving. Hij schreef diverse publicaties over uiteenlopende thema's en bekleedde verschillende bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties. Eerder dit jaar heeft het College van Bestuur van Tilburg University ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar de eerste beurs toegezegd voor de ingestelde Pieter Winsemius Scholarship voor deelname van een buitenlandse student aan het International Programme on the Management of Sustainability (IPMS).