Publicaties

De WRR publiceert zijn publicaties in vier series: 'Rapporten aan de regering' (adviezen), 'Policy briefs', 'Verkenningen' en 'Working Papers.

23 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Verliesgevoelens in relatie tot de multi-etnische samenleving onder autochtone Nederlanders

WRR Working Paper 22 van Anouk Smeekes en Laura Mulder van de Universiteit Utrecht is het verslag van survey-onderzoek naar...

Publicatie | 15-09-2016

Duurzame verbetering van gezond financieel gedrag. Droom of werkelijkheid?

WRR Working Paper 23 is geschreven als achtergrondstudie voor het project ‘Maatschappelijke scheidslijnen’. In dit project gaat...

Publicatie | 30-06-2016

Big Data voor fraudebestrijding

Working Paper nr. 21 - Peter Olsthoorn

Publicatie | 28-04-2016

International and comparative legal study on Big Data

Working Paper nr. 20 – Bart van der Sloot en Sascha van Schendel

Publicatie | 28-04-2016

Big Data in de zorg

Working Paper nr. 19 - Leo Ottes

Publicatie | 28-04-2016

Het gebruik van Big Data door de MIVD en AIVD

Working Paper nr. 18 – Sascha van Schendel

Publicatie | 28-04-2016

Verkenning van redzaamheid

In deze publicatie onderzoekt de auteur (Gijs Custers) in welke mate het bezit van verschillende hulpbronnen samenhangt met...

Publicatie | 16-04-2016

Europese financiële regulering voor en na de crisis

Dit paper is geschreven in het kader van het WRR-project Financialisering. In dit project onderzoekt de WRR de verwevenheid en...

Publicatie | 17-02-2016 | Bart Stellinga

Het financieel stelsel in historisch perspectief

WRR Working Paper nr. 14 is geschreven in het kader van het project Financialisering. In dit project verkent de WRR de...

Publicatie | 17-02-2016 | Arthur van Riel

Dutch Financial Fragilities

Working Paper nr. 13 - Dirk Bezemer en Joan Muysken

Publicatie | 25-11-2015