De WRR publiceert zijn publicaties in vier series:

99 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals verkenning of werkdocument

Veiligheid in een wereld van verbindingen. Een strategische visie op het defensiebeleid

De veiligheidsomgeving van Nederland is verslechterd. De WRR adviseert om de toekomst van de krijgsmacht vorm te geven vanuit...

Rapport | 10-05-2017 | WRR

Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid

Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen...

Rapport | 24-04-2017 | WRR

Samenleving en financiële sector in evenwicht

Door een grote afhankelijkheid van de financiële sector zijn de economie en de samenleving bijzonder kwetsbaar geworden. Juist...

Rapport | 12-10-2016 | WRR

Big Data in een vrije en veilige samenleving

Het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein vraagt om nieuwe kaders. Dat is nodig om de mogelijkheden van Big Data te...

Rapport | 28-04-2016 | WRR

De publieke kern van het internet. Naar een buitenlands internetbeleid

Het internet dient een speerpunt te zijn van het Nederlandse buitenlands beleid. Dit is nodig om de publieke kern van het...

Rapport | 31-03-2015 | WRR

Naar een voedselbeleid

Het is tijd voor een expliciet voedselbeleid. De sterk veranderde context van de voedselvoorziening en de opgaven die daarmee...

Rapport | 02-10-2014 | WRR

Met kennis van gedrag beleid maken

Meer aandacht voor gedragseconomische en psychologische kennis kan bijdragen aan een beter beleid. Gedragswetenschappelijke...

Rapport | 10-09-2014 | WRR

Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties

Semipublieke organisaties moeten hun interne weerwerk en tegenspraak beter organiseren. Daarvoor zijn goede interne ‘checks and...

Rapport | 27-05-2014 | WRR

Naar een lerende economie

Het is hoog tijd voor een strategie gericht op het verdienvermogen van Nederland. Tot deze conclusie komt de WRR in het rapport...

Rapport | 04-11-2013 | WRR

Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht

Er moet meer aandacht zijn voor de bijdrage van het toezicht aan de behartiging van publieke belangen. In zijn rapport Toezien...

Rapport | 09-09-2013 | WRR