Publicaties

De WRR publiceert zijn publicaties in vier series: 'Rapporten aan de regering' (adviezen), 'Policy briefs', 'Verkenningen' en 'Working Papers.

97 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Samenleving en financiële sector in evenwicht

Door een grote afhankelijkheid van de financiële sector zijn de economie en de samenleving bijzonder kwetsbaar geworden. Juist...

Rapport | 12-10-2016 | WRR, Arnoud Boot, Annemarth Idenburg, Arthur van Riel, Bart Stellinga

Big Data in een vrije en veilige samenleving

Het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein vraagt om nieuwe kaders. Dat is nodig om de mogelijkheden van Big Data te...

Rapport | 28-04-2016 | WRR, Ernst Hirsch Ballin, Dennis Broeders, Erik Schrijvers

De publieke kern van het internet

Het internet dient een speerpunt te zijn van het Nederlandse buitenlands beleid. Dit is nodig om de publieke kern van het...

Rapport | 31-03-2015 | WRR, Dennis Broeders, Erik Schrijvers

Naar een voedselbeleid

Het is tijd voor een expliciet voedselbeleid. De sterk veranderde context van de voedselvoorziening en de opgaven die daarmee...

Rapport | 02-10-2014 | WRR, Josta de Hoog, Huub Dijstelbloem, Bart Stellinga

Met kennis van gedrag beleid maken

Meer aandacht voor gedragseconomische en psychologische kennis kan bijdragen aan een beter beleid. Gedragswetenschappelijke...

Rapport | 10-09-2014 | WRR, Will Tiemeijer, Petra Jonkers

Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties

Semipublieke organisaties moeten hun interne weerwerk en tegenspraak beter organiseren. Daarvoor zijn goede interne ‘checks and...

Rapport | 27-05-2014 | WRR, Mark Bovens, Meike Bokhorst

Naar een lerende economie

Het is hoog tijd voor een strategie gericht op het verdienvermogen van Nederland. Tot deze conclusie komt de WRR in het rapport...

Rapport | 04-11-2013 | WRR, Robert Went

Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht

Er moet meer aandacht zijn voor de bijdrage van het toezicht aan de behartiging van publieke belangen. In zijn rapport Toezien...

Rapport | 09-09-2013 | WRR, André Knottnerus, Peter de Goede, Meike Bokhorst

Vertrouwen in burgers

Beleidsmakers moeten meer openstaan voor burgers die zich inzetten voor de samenleving. Actief betrokken burgers zijn van groot...

Rapport | 22-05-2012 | WRR, Annemarth Idenburg, Josta de Hoog

Publieke zaken in de marktsamenleving

Beleid gericht op het behartigen van publieke zaken zal in de huidige marktsamenwerking op een bredere leest moeten worden...

Rapport | 12-04-2012 | WRR, Huub Dijstelbloem, Bart Stellinga