De WRR publiceert zijn publicaties in vier series:

763 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Commentaar op de Discussienota Sectorraden Wetenschapsbeleid

Aan de voorgestelde inrichting van het sectorradenstelsel kleven nog veel bezwaren en onzekerheden. Het over de gehele linie ...

Rapport | 18-06-1976 | WRR

Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis

De minister voor Wetenschapsbeleid moet toezien op een meer systematische registratie van ontwikkelingen op het gebied van ...

Rapport | 17-06-1976 | WRR

Buitenlandse invloeden op Nederland: Internationale migratie

Van een systematische beleidsvoorbereiding op het gebied van de internationale migratie is in Nederland nauwelijks sprake. Door ...

Rapport | 24-05-1976 | WRR

Van dubbeltjes en kwartjes. Een literatuurstudie over de ongelijkheid in de Nederlandse inkomensverdeling

Voorstudie 3 - G.R. Mustert

Publicatie | 24-05-1976

De emancipatie van de vrouw

In deze studie staan de veranderingen in de waarden en normen met betrekking tot de positie van de vrouw in Nederland, centraal. ...

Publicatie | 12-03-1976

Kansen op onderwijs. Een literatuurstudie over ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs

Deze studie biedt een overzicht van bestaande (buitenlandse) onderzoeken en literatuur op het gebied van onderwijsverdeling. ...

Publicatie | 17-10-1975

De organisatie van het openbaar bestuur

De bestuurlijke organisatie van Nederland vertoont een aantal knelpunten die een planning op lange termijn en een gecoördineerde ...

Rapport | 10-01-1975 | WRR

Bevolkingsprognoses

De overheid moet de middelen voor de bevolkingsprognose uitbreiden en de hiervoor verantwoordelijke CBS-afdeling versterken. Dat ...

Rapport | 31-10-1974 | WRR

Milieubeleid

Milieubeleid

Rapport | 22-03-1974 | WRR

Introductie Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, taak, plaats en werkwijze

WRR, Werkprogramma: Introductie Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, taak, plaats en werkwijze

Publicatie | 22-01-1974 | WRR