De WRR publiceert zijn publicaties in vier series:

713 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Commentaar op de Discussienota Sectorraden Wetenschapsbeleid

Aan de voorgestelde inrichting van het sectorradenstelsel kleven nog veel bezwaren en onzekerheden. Het over de gehele linie...

Rapport | 18-06-1976 | WRR

Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis

De minister voor Wetenschapsbeleid moet toezien op een meer systematische registratie van ontwikkelingen op het gebied van...

Rapport | 17-06-1976 | WRR

Buitenlandse invloeden op Nederland: Internationale migratie

Van een systematische beleidsvoorbereiding op het gebied van de internationale migratie is in Nederland nauwelijks sprake. Door...

Rapport | 24-05-1976 | WRR

Van dubbeltjes en kwartjes. Een literatuurstudie over de ongelijkheid in de Nederlandse inkomensverdeling

Voorstudie 3 - G.R. Mustert  

Publicatie | 24-05-1976

De emancipatie van de vrouw

Voorstudie 2 - I.J. Schoonenboom, H.M. in't Veld-Langeveld

Publicatie | 12-03-1976

Kansen op onderwijs. Een literatuurstudie over ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs

Voorstudie 1 - W.A.W. van Walstijn e.a.

Publicatie | 17-10-1975

De organisatie van het openbaar bestuur

De bestuurlijke organisatie van Nederland vertoont een aantal knelpunten die een planning op lange termijn en een...

Rapport | 10-01-1975 | WRR

Bevolkingsprognoses

De overheid moet de middelen voor de bevolkingsprognose uitbreiden en de hiervoor verantwoordelijke CBS-afdeling versterken....

Rapport | 31-10-1974 | WRR

Milieubeleid

Het geïntegreerde milieubeleid voor de lange termijn verdient meer aandacht. Voor de wetenschappelijke advisering hierover moet...

Rapport | 22-03-1974 | WRR

Introductie Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, taak, plaats en werkwijze

Op 20 november 1972 is de Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geïnstalleerd.

Publicatie | 22-01-1974 | WRR