De WRR publiceert zijn publicaties in vier series:

717 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Adviseren aan de overheid. Met bijdragen van economische, juridische en politicologische bestuurskundigen

De serie 'Voorstudies en achtergronden' omvat werkstukken die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn...

Publicatie | 07-02-1977

De verdeling en de waardering van arbeid. Een studie over ongelijkheid in het arbeidsbestel

Voorstudie 4 - Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van de Katholieke Hogeschool Tilburg IVA  

Publicatie | 19-11-1976

Overzicht externe adviesorganen van de centrale overheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet periodiek een overzicht bijhouden van de externe...

Rapport | 30-08-1976 | WRR

Commentaar op de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel

De beperkingen, mogelijkheden en prestaties van het bestaande systeem moeten nadrukkelijk bij de vernieuwing van het onderwijs...

Rapport | 25-06-1976 | WRR

Commentaar op de Discussienota Sectorraden Wetenschapsbeleid

Aan de voorgestelde inrichting van het sectorradenstelsel kleven nog veel bezwaren en onzekerheden. Het over de gehele linie...

Rapport | 18-06-1976 | WRR

Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis

De minister voor Wetenschapsbeleid moet toezien op een meer systematische registratie van ontwikkelingen op het gebied van...

Rapport | 17-06-1976 | WRR

Buitenlandse invloeden op Nederland: Internationale migratie

Van een systematische beleidsvoorbereiding op het gebied van de internationale migratie is in Nederland nauwelijks sprake. Door...

Rapport | 24-05-1976 | WRR

Van dubbeltjes en kwartjes. Een literatuurstudie over de ongelijkheid in de Nederlandse inkomensverdeling

Voorstudie 3 - G.R. Mustert  

Publicatie | 24-05-1976

De emancipatie van de vrouw

Voorstudie 2 - I.J. Schoonenboom, H.M. in't Veld-Langeveld

Publicatie | 12-03-1976

Kansen op onderwijs. Een literatuurstudie over ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs

Voorstudie 1 - W.A.W. van Walstijn e.a.

Publicatie | 17-10-1975